مطالب جدید

قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92

قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92Reviewed by Admin on Jul 18Rating:

قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92

429 قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92

 

قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش
قیمت کارخانه

قیمت بازار ( تومان )

نام خودرو info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92 کارخانه تولید کننده
۱۰٫۸۱۰٫۰۰۰ وانت باردو ایران خودرو
۱۰٫۸۷۰٫۰۰۰ ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو .سپر جدید
۱۲٫۳۷۰٫۰۰۰ ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید
۱۲٫۳۱۰٫۰۰۰ ۱۲٫۷۰۰٫۰۰۰ وانت باردو دوگانه سوز
۱۲٫۸۲۰٫۰۰۰ ۱۳٫۴۰۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز
۱۴٫۳۲۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز
۱۶.۱۰۰٫۰۰۰ پژو روآ سالسفارشی
۱۸٫۰۰۰.۰۰۰ پژو روآ سال / دوگانه سوزسفارشی info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
۲۰٫۶۲۰٫۰۰۰ ۲۳٫۸۰۰٫۰۰۰ SE سمند
SE سمندپایه گازسوز
۲۶.۸۵۰٫۰۰۰ ۲۹٫۰۰۰.۰۰۰  دوگانه سوزLX سمند
۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۷.۰۰۰٫۰۰۰ LX سمند
۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰  یورو ۴ LX سمند
۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰          MUXسمند سورن
۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ با رینگ معمولیMUX سمندسورن
۳۰.۵۰۰.۰۰۰ ELX سمندسورن
۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ با رینگ معمولیELX سمندسورن
۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰      با تریم بژ ELXسمندسورن
۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰      با موتور ای اف ۷ELX سمندسورن info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
۲۴٫۲۸۰٫۰۰۰ ۲۸.۰۰۰.۰۰۰   بدون مالتی پلکس EF7 سمند info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
۲۴.۵۳۰٫۰۰۰ ۲۸.۳۰۰.۰۰۰ مالتی پلکس EF7 سمند
۲۷٫۲۳۰٫۰۰۰ با داشبورد جدید EF7 سمند
۲۷.۶۹۰٫۰۰۰ ۲۹.۰۰۰.۰۰۰  دوگانه سوزEF7 سمند
۲۸.۶۹۰٫۰۰۰   دوگانه سوز یورو ۴EF7 سمند
سمند سریر info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
۲۵٫۱۸۰٫۰۰۰ ۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ GLX 405پژو
GLX 405 . TU5 پژو
GLX 405 . XUM پژو
۲۶٫۶۶۰٫۰۰۰ ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۰۵ GLX / دوگانه سوز
۲۶٫۵۶۷٫۰۰۰ ۲۷٫۴۰۰.۰۰۰ ۴۰۵ SLX / TU5 پژو info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
۴۰۵ SLX / دوگانه سوز
پژو پارس معمولی
۳۱٫۲۸۰٫۰۰۰ ۳۶.۰۰۰٫۰۰۰ پژو پارس معمولی /دوگانه سوز
پژو پارس سال /دوگانه سوز
۲۶٫۹۷۰٫۰۰۰ ۳۳.۵۰۰.۰۰۰ پژو پارس سال info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
پژو پارس سالسفارشی
۳۳٫۶۰۰٫۰۰۰ ۳۷.۵۰۰.۰۰۰ LX TU5 پژوپارس
۴۲.۰۰۰٫۰۰۰ ELX پژو پارس info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
۴۴.۰۰۰.۰۰۰   آپشن جدید ELXپژو پارس
۴۷.۰۰۰٫۰۰۰ TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
EF7 پژو پارس سال/ موتور
EF7 پژو پارس دوگانه سوز / موتور
۳۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲ پژو ۲۰۶ .تیپ info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
۳ پژو ۲۰۶ .تیپ
۳۷٫۲۰۷٫۰۰۰ ۳۸٫۲۰۰٫۰۰۰ ۵ پژو ۲۰۶ .تیپ info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
۵۲٫۰۰۰.۰۰۰ ۶ پژو ۲۰۶ .تیپ info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ V20 پژو ۲۰۶صندوقدار /تیپ info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
V10 پژو ۲۰۶صندوقدار /تیپ
۵۳.۰۰۰٫۰۰۰ V9 پژو ۲۰۶صندوقدار /تیپ info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
۳۹٫۰۰۰.۰۰۰ V8 پژو ۲۰۶صندوقدار /تیپ info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
V6 پژو ۲۰۶صندوقدار /تیپ
V4 پژو ۲۰۶صندوقدار /تیپ
۴۳٫۰۰۰.۰۰۰ V2 پژو ۲۰۶صندوقدار /تیپ info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
V1 پژو ۲۰۶صندوقدار /تیپ
۵۷.۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۲۰۷ اتوماتیک info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
۴۷.۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۲۰۷ دنده ای info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
۲۹٫۵۷۰٫۰۰۰ ۳۳٫۵۰۰٫۰۰۰  ۱٫۶ رانا info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
رانا ۱٫۶ سفارشی با استاندارد یورو ۴
فوتون وانت دیزلی
۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰ E1 تندر info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
E1 تندر اتوماتیک
E1 تندر دوگانه سوز/ تیپ
۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ E2 تندر info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ E2 تندر دوگانه سوز/ تیپ
۴۷٫۰۳۶٫۰۰۰ ۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰        با دو ایربگ E2تندر اتوماتیک
۱۰۵.۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۴۰۷ فول آپشن info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
۱۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵
۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
۱۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸
۱۲۸٫۶۰۳٫۰۰۰ ۱۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول
۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی اتومات فول info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
۱۳۹٫۱۵۶٫۶۵۰ ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول
۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ EX پراید۱۳۲ info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92 سایپا
۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ LE پراید ۱۳۲
۱۵٫۰۸۲٫۰۰۰ ۱۶.۳۰۰.۰۰۰ SX پراید۱۳۲
۱۴٫۵۹۱٫۰۰۰ ۱۵٫۶۰۰٫۰۰۰ SL پراید ۱۳۲
۱۷٫۷۰۰٫۰۰۰  پایه گازسوز SLپراید ۱۳۲
۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰ EX پراید ۱۴۱ info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
LE پراید ۱۴۱
۱۴٫۲۱۳٫۰۰۰ ۱۵٫۳۰۰٫۰۰۰ SX پراید ۱۴۱
۱۳٫۷۲۰٫۰۰۰ SL پراید ۱۴۱
۱۷.۳۰۰٫۰۰۰ EX پراید ۱۱۱ info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ LE پراید ۱۱۱
۱۵٫۲۶۸٫۰۰۰ ۱۶٫۸۰۰٫۰۰۰ SX پراید ۱۱۱
۱۴٫۷۷۶٫۰۰۰ ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ SL پراید ۱۱۱
۱۴٫۴۷۴٫۰۰۰ ۱۵٫۱۰۰٫۰۰۰ SL پراید ۱۳۱ info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰  پایه گازسوز SLپراید ۱۳۱
۱۴٫۹۶۷٫۰۰۰ ۱۶٫۰۰۰.۰۰۰ SX پراید ۱۳۱
۱۵٫۸۰۰٫۰۰۰ LE پراید ۱۳۱
۱۶٫۷۷۴٫۰۰۰ ۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰   پایه گازسوز LEپراید ۱۳۱
۱۵٫۷۶۷٫۰۰۰ ۱۶.۴۰۰.۰۰۰ EX پراید ۱۳۱
۱۷٫۲۶۷٫۰۰۰ ۱۷٫۹۰۰٫۰۰۰   پایه گازسوز EXپراید ۱۳۱
SL تیبا
۲۱٫۱۰۰٫۰۰۰ EX تیبا
LX تیبا
۱۹.۴۹۰٫۰۰۰ ۲۰.۳۰۰.۰۰۰ SX تیبا یورو ۴ info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
۳۳٫۵۰۰.۰۰۰ ریو / آپشن دار
ریو اتوماتیک
۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف
۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف
۲۶٫۳۲۰٫۰۰۰ ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر
۲۶.۰۰۰٫۰۰۰ وانت شوکا
۲۵٫۹۱۰٫۰۰۰ ۲۷.۳۰۰.۰۰۰ وانت شوکا دوگانه سوز
۵۹.۰۰۰٫۰۰۰ سیتروئن زانتیا  . مشابه صفر . ۸۹ info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
۷۲٫۸۲۹٫۰۰۰ ۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ پیکاپ تک کابین اتاق جدید
۸۶.۰۰۰٫۰۰۰ پیکاپ دوکابین .اتاق جدید
۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰   ۲۰۱۱جدید C5 info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
233.000.000 مورانو ۲۰۱۲ info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92 پارس خودرو
۱۴۸.۰۰۰٫۰۰۰ HIGH نیسان تینا / فول info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ MID / نیسان تینا
۱۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰   HIGH نیسان قشقایی info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
     MID نیسان قشقایی
سرانزا
۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / مولتی
ماکسیما معمولی . بهترین رنگ
۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ مگان ۲۰۰۰/ آپشن جدید
توقف تولید مگان ۲۰۰۰ دنده ای
۶۳٫۹۰۰٫۰۰۰ ۶۷.۰۰۰٫۰۰۰  مگان ۱۶۰۰ / فول info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
توقف تولید ۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول
۴۰.۰۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . دوگانه سوز E2
37.500.000 تندر ۹۰ . بنزینی / با آپشن E2 info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
36.500.000 تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E2 info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
35.500.000 تندر ۹۰ . بنزینی / تک ایربگE2
39.000.000 پارس تندر . اتاق جدید
پارس تندر . اتاق جدید.تک ایربگ
تندر ۹۰ . دوگانه سوز E1
32.000.000 تندر ۹۰ .یورو ۴ E1 info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
93.000.000 هیوندای آوانته اتوماتیک info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92 کرمان خودرو
۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ هیوندای آوانته معمولی info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
هیوندای ورنا اتوماتیک
هیوندای ورنا معمولی
لیفان ۵۲۰
۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ لیفان ۵۲۰ آی
۳۷.۰۰۰٫۰۰۰ لیفان ۶۲۰ info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
۴۳٫۹۰۰٫۰۰۰ ۴۴٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰ info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
۳۵٫۹۹۰٫۰۰۰ ۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ جک توجوی هاچ بک info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
۳۷٫۵۶۰٫۰۰۰ ۳۶٫۵۰۰٫۰۰۰ جک توجوی صندوقدار info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
۵۱٫۸۲۰٫۰۰۰ ۵۷.۰۰۰٫۰۰۰ J5 جک info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
۶۳٫۶۰۰٫۰۰۰ ۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ X60 info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
17.000.000 لوبو info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار گروه بهمن
۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار
۱۱۶٫۰۰۰.۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک
۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
۱۲۵.۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ /صندوقدار  .تیپ ۴ / آپشن جدید
۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / ۱۶۰۰ سی سی
توقف فروش ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر .۸۹ info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا ۲ فول info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
۲۴.۷۰۰.۰۰۰ وانت مزدا تک کابین
۲۶٫۰۰۰.۰۰۰ وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز
۲۶٫۶۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا ۲ کابین
۲۷.۴۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز
به زودی  اتوماتیک /B50 فاو info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ایسوزو ۵ تن بدون کاربری
۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ایسوزو ۶ تن بدون کاربری
۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ایسوزو ۸ تن بدون کاربری
۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰ مینی بوس ایسوزو مدل سحر
FVR کامیون ۱۸ تن
 BMC کشنده جفت محور
  BMC شاسی کمپرسی و میکسر
FAW 420 کشنده دو محور
۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت کاپرا تک کابین
۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل
۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل
۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ MVM 110 /سه سیلندر info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92 مدیران خودرو
۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰ MVM 110/ چهار سیلندر info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
۲۴٫۵۰۰.۰۰۰ MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ آپشن دار / MVM 530
40.000.000 39.500.000  MVM 530 info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
38.000.000 38.600.000 هاچ بک / MVM 315 info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
38.000.000 39.500.000 صندوقدار / MVM 315
چری ویانا
۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶۲٫۰۰۰.۰۰۰ X33 _ تیگو info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92 راین
Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
۶۰.۰۰۰٫۰۰۰ ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
۴۹٫۵۰۰٫۰۰۰ جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ زاگرس خودرو
۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ جنتو . دنده اتوماتیک  ۲۰۰۹ info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
پروتون ویرا
۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸
۳۶.۰۰۰٫۰۰۰ پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸
۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ پاژن پیکاپ / صندلی موسویی info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92 مرتب خودرو
۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ پاژن پیکاپ / صندلی معمولی
۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ G5 info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
55.000.000 وینگل ۳ دو کابین دیار خودرو
وینگل ۳ تک کابین
۵۸٫۵۰۰٫۰۰۰ وینگل ۵ دو کابین info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
به زودی وینگل ۵ تک کابین
به زودی M4هاوال
به زودی H6هاوال info قیمت خودرو جمعه 28 تیر 92
توقف تولید وانت دییر

   اعلانات
در صورت درخواست کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه لینک دانلود برداشته خواهد شد !!

پس از دانلود اهنگ مورد نظر خود , لطفا نظر خود را با ما در میان بگذارید»»» پست ویژه «««

دانلود سریال پایتخت 3 قسمت ششم


راهنمای سایت :
دانلود آهنگ شاد
<--2576398730046--!>